Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20.4 

Cập nhật ngày: 10/04/2024 - 19:48

BTNO - Cùng với cả nước, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2024 sẽ được triển khai tại Tây Ninh từ ngày 15-21.4 thông qua nhiều hình thức và hoạt động thiết thực.

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như giá trị thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2356/VP-KT, ngày 20.3.2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2024, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền cho Ngày Thương hiệu Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam 20.4 sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và quần chúng nhân dân nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm Việt Nam; khơi dậy nỗ lực của các cấp, ngành và của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững đất nước.

Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20.4 

Sở Công Thương cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20.4.

Đối với các thương nhân có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam thực hiện treo banner tuyên truyền tại trụ sở chính và các điểm giao dịch của thương nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia; tăng niềm tự hào, sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhi Trần