Tây Ninh: Huy động hơn 54 tỷ đồng để thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

Cập nhật ngày: 23/05/2022 - 23:03

BTNO - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án cho cả giai đoạn 2021-2025 là hơn 54,3 tỷ đồng.

Xuân Phương