Tây Ninh: Khởi động Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế

Cập nhật ngày: 18/04/2012 - 05:22

(BTNO)- Ngày 17.4, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị khởi động Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Ông Lê Thành Lữ - Điều phối viên Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế tại Tây Ninh triển khai kế hoạch hoạt động của dự án

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án tỉnh cho biết, Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế nhằm góp phần cải thiện và duy trì các thành quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ở Việt Nam. Dự án gồm hai hợp phần: tăng cường năng lực mạng lưới y tế cơ sở; kiểm soát chất lượng thuốc và cảnh giác dược.

Hợp phần 1 của Dự án được triển khai tại 15 tỉnh, tập trung hỗ trợ đào tạo 1.000 bác sĩ chuyên tu hệ 4 năm; đào tạo khoảng 6.000 nhân viên y tế thôn bản với thời gian 6 đến 9 tháng; tập huấn chuyên môn về phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cho cán bộ y tế huyện, xã và y tế tư nhân (3 ngày); tập huấn ngắn hạn về quản lý cho cán bộ y tế tỉnh, huyện, xã (3 – 5 ngày); cung cấp 16.000 túi y tế thôn bản; hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản (5USD/người/tháng). Đồng thời, Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị thiết yếu cho 80 trung tâm y tế huyện, 678 trạm y tế xã nhằm tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý y tế.

Hợp phần 2 của Dự án tập trung tăng cường năng lực cho Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc; xây dựng hệ thống báo cáo tự nguyện quốc gia; theo dõi phản ứng có hại của thuốc trong các chương trình sức khoẻ cộng đồng; thành lập hệ thống phản hồi thúc đẩy việc sử dụng thuốc an toàn; xây dựng mạng lưới quốc gia để quảng bá tầm quan trọng của cảnh giác dược. Bên cạnh đó, Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường năng lực giám sát chất lượng thuốc trên thị trường thông qua các trung tâm kiểm nghiệm thuốc tuyến tỉnh; thiết lập hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng cho mạng lưới phòng kiểm nghiệm; tăng cường năng lực báo cáo, phản hồi và sử dụng dữ liệu về chất lượng thuốc.

Tổng vốn ODA do Quỹ Toàn cầu viện trợ không hoàn lại là 86.636.150 USD. Tổng vốn đối ứng bằng tiền là 7.153.000.000 đồng qua việc bố trí ngân sách được cấp của ngành y tế và các địa phương. Dự án thực hiện trong 5 năm (2012 – 2016), được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 tiến hành trong 2 năm đầu (2012 - 2013) và giai đoạn 2 tiến hành trong 3 năm tiếp theo (2014 - 2015).

Tại Tây Ninh, tổng cộng có 2 huyện (Bến Cầu, Châu Thành) và 15 xã thuộc các huyện, thị được lựa chọn là đơn vị thụ hưởng dự án. Trước mắt, ở giai đoạn 1,  Dự án hỗ trợ cho Tây Ninh 1.350.385 USD, vốn đối ứng của địa phương là 112.800.000 đồng; cung cấp 300 túi y tế thôn bản…

Y.K