Tây Ninh: Kinh tế khởi sắc ở nhiều lĩnh vực

Cập nhật ngày: 27/07/2022 - 14:40

BTNO - Trong 6 tháng qua mặc dù còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thử thách, đặc biệt tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên, UBND tỉnh Tây Ninh và các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để khôi phục, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Về cơ bản, tình hình kinh tế của tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huy Liệu