Kinh tế   Kinh tế

Tây Ninh: Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực giao thông vận tải vẫn chưa phát triển mạnh 

Cập nhật ngày: 11/11/2020 - 11:34

BTNO - Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất của khu vực kinh tế tư nhân. Ngành giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công, tăng cường công tác ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết các thủ tục hành chính của ngành.

Lĩnh vực GTVT ở tỉnh thời gian qua các doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh vận tải đường bộ.

Sở đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, thiết lập và công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan. Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính của ngành đã được UBND tỉnh ban hành, cũng như tăng cường công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, Sở thường xuyên phổ biến đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh các chính sách hỗ trợ về thuế, tiền sử dụng đất, tín dụng cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời khảo sát nhanh các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở GTVT cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3.10.2017 của Chính phủ, đối với lĩnh vực GTVT ở tỉnh, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển ổn định, các điều kiện kinh doanh tiếp tục được các bộ, ngành xem xét cắt giảm, công tác quản lý nhà nước ngày càng  được nâng lên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở GTVT đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được 1.584 giấy phép, trong đó cấp cho công ty và doanh nghiệp là 254 giấy phép; HTX vận tải 13 giấy phép và hộ kinh doanh 1.316 giấy phép; đã cấp khoảng 14.974 phù hiệu kinh doanh cho phương tiện vận tải các loại, cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam – Lào – Campuchia cho 26 phương tiện..

Nhìn chung, số lượng đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải hiện có trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ khách vào ngày nghĩ, ngày tết, lễ.

Bên cạnh đó, Sở GTVT luôn quan tâm đến công tác rà soát chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, nhất là đối với loại hình hoạt động vận tải đang hoạt động như xe buýt, xe cố định, xe taxi..

Theo ông Nguyễn Hồng Hải–Phó Giám đốc Sở GTVT, mặc dù số lượng được cấp phép kinh doanh vận tải tương đối nhiều, nhưng hầu hết đều có quy mô nhỏ, số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp tương đối ít, chỉ kinh doanh ở lĩnh vực đường bộ; chưa phát triển được việc kinh doanh vận tải trong lĩnh vực đường thủy nội địa hoặc kinh doanh đa ngành nghề. Do hầu hết có quy mô nhỏ nên tính cạnh tranh còn thấp, chưa thật sự đủ năng lực để cạnh tranh với các loại hình kinh tế khác, năng suất lao động còn thấp, chủ yếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ.

Một vấn đề khác, là trình độ quản lý của cán bộ quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã nhìn chung còn nhiều hạn chế, đồng thời theo báo cáo của các doanh nghiệp và Hợp tác xã việc tiếp cận các nguồn vay tín dụng còn nhiều khó khan nhất là nguồn vốn có tính chất ưu đãi.

Trong thời gian tới, ngành GTVT tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vưc GTVT trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Thế Nhân