Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)
Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)
Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)
Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)
Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)
Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

Bài, ảnh: Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm