Tây Ninh: Lấy ý kiến thực hiện chương trình Sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo 

Cập nhật ngày: 12/05/2017 - 22:10

BTNO - Mới đây, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về nội dung kế hoạch thực hiện chương trình Sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017- 2020.

Quang cảnh cuộc họp.

Mục tiêu chung của kế hoạch là cải thiện tình trạng dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao và trí tuệ của trẻ em mầm non thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hằng ngày, nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Tây Ninh, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Theo dự thảo Kế hoạch, trong giai đoạn 2017-2018, phấn đấu 100% trẻ mầm non của 95 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố được uống sữa 3 lần/tuần; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mầm non trung bình 0,4%/năm; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ mầm non trung bình 0,5%/năm.

Giai đoạn 2019-2020 có 100% trẻ mầm non của 95 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố được uống sữa 3 lần/tuần; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mầm non trung bình 0,6 %/năm; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ mầm non trung bình 0,7 %/năm.

Đối tượng áp dụng là trẻ thuộc độ tuổi mầm non đang học trong các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trẻ được uống sữa 9 tháng trong 1 năm học. Tính từ ngày trẻ bắt đầu học đến khi kết thúc năm học là 35 tuần. Do đó mỗi trẻ mầm non được uống 105 hộp sữa trong thời gian học 35 tuần tại trường, dự tính mỗi trẻ được uống sữa 3 lần/tuần.

Chương trình sữa học đường giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí lực- Ảnh minh hoạ

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng việc thực hiện Chương trình Sữa học đường là cần thiết vì giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao và trí tuệ của trẻ em mầm non, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng các thể, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em trong tỉnh Tây Ninh, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Việc triển khai kế hoạch cũng đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của trung ương tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Tuy nhiên, để Kế hoạch đạt hiệu quả, đúng mục đích đề ra, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến kết luận tại cuộc họp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 5 này.

Thuỳ Anh