Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao
Tây Ninh - miền “đất lành” cho những dự án nông nghiệp công nghệ cao

Bài, ảnh: Minh Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm