Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Môi trường sư phạm ngày càng thân thiện hơn

Cập nhật ngày: 24/12/2010 - 06:25

(BTNO)- Sở GD&ĐT Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 - 2010.

Cô trò Trường tiểu học Kim Đồng cùng tham gia dọn dẹp tại một khu di tích văn hoá

Kể từ khi Bộ GD&ĐT phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tây Ninh có 501 trường tham gia phong trào này, chiếm tỷ lệ hơn 91% tổng số các đơn vị trường học trong tỉnh. Qua 2 năm hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, môi trường giáo dục ở Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận  và ngày càng trở nên thân thiện hơn với học sinh. Qua phong trào, các trường thực hiện tốt cơ chế huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh vào việc xây dựng các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, công tác quản lý nhà trường. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục huy động sự tham gia của các thành viên cộng đồng, các cơ quan đoàn thể vào việc phát triển và quản lý nhà trường, bảo vệ học sinh.

Sau hai năm thực hiện phong  trào, nhiều trường học đã được đầu tư sạch đẹp, an toàn hơn. Trong năm học 2009 - 2010 vừa qua, toàn tỉnh có 158 trường tham gia phong trào đạt kết quả xuất sắc.

Đ.V.T