BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Mức thưởng tết cao nhất gần 49 triệu đồng

Cập nhật ngày: 16/01/2010 - 06:17

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng tết cao nhất và thấp nhất - Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 14.1, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh cho biết, đã có 52 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã báo cáo kế hoạch tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng tết, gồm 23 doanh nghiệp nhà nước, 7 doanh nghiệp dân doanh và 22 doanh nghiệp FDI. Trong số đó, mức thưởng tết cao nhất là 48.647.000 đồng và mức thấp nhất là 50.000 đồng.

Ở khối doanh nghiệp nhà nước, đơn vị có mức thưởng tết cao nhất là 26 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết cao nhất là 8.378.000 đồng, thấp nhất là 650.000 đồng; doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết cao nhất là 48.647.000 đồng, thấp nhất là 50.000 đồng. Mặc dù mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, nhưng mức thưởng trung bình của doanh nghiệp nhà nước là cao nhất với 3.070.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 1.772.000 đồng/người và doanh nghiệp FDI là 1.658.000 đồng/người).

Một cán bộ Sở LĐ - TB & XH tỉnh cho biết: Các mức thưởng trên chưa phải là con số chính xác tuyệt đối, vì có rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa báo cáo chế độ thưởng tết. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp có thể cũng “giấu” các mức thưởng cao hoặc thấp hơn vì nhiều lý do.

Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2.736 doanh nghiệp và hợp tác xã với 92.654 lao động.

VŨ TIẾN LỰC