BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Năm 2010, tổng vốn đầu tư ước thực hiện hơn 9.800 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 24/11/2010 - 12:28

(BTNO) – Theo Sở KH-ĐT, năm 2010 tổng vốn đầu tư tại Tây Ninh ước thực hiện hơn 9.800 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 30,2% GDP. Trong đó cao nhất là khu vực dân doanh với 4.186,6 tỷ đồng, tăng 17,2%, chiếm 42,7% tổng vốn đầu tư.

Về thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tính đến ngày 15.11, tổng vốn đăng ký đạt 245,6 triệu USD, trong đó có 49 dự án được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 153,6 triệu USD, 14 dự án điều chỉnh tăng vốn khoảng 92 triệu USD. So với cùng kỳ bằng 76,6% về số dự án và bằng 70% về vốn đăng ký.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Taekwang và Tập đoàn Nike cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất giày thể thao nhãn hiệu Nike tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Luỹ kế đến nay trên địa bàn tỉnh co 202 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD. Đã có 150 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện 605 triệu USD, chiếm 60,5% tổng vốn đăng ký. 266 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký hơn 31.450 tỷ đồng. Hiện đã có 121 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện 13.000 tỷ đồng, chiếm 41,3% tổng vốn đăng ký.

Cũng trong năm 2010, có 428 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 2.160 tỷ đồng. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh DN của tư nhân là 2.887 DN với tổng cốn đăng ký 13.556 tỷ đồng.

PHƯƠNG LY