Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục QP – AN trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 12/12/2010 - 09:54

Nhiều năm qua, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh luôn coi trọng, đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Qua đó, Hội đồng giáo dục (GDQP) tỉnh đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP, về đối tượng tác chiến. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng – địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Cùng với việc xây dựng củng cố Hội đồng GDQP – AN, tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, phân loại đối tượng bồi dưỡng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng đối tượng. Trong 10 năm qua, ngoài việc cử các cán bộ thuộc đối tượng 1 và 2 tham gia các lớp bồi dưỡng KTQP-AN do Học viện Quốc phòng và Quân khu 7 tổ chức theo quy định. Tỉnh và các huyện, thị đã tổ chức bồi dưỡng KTQP – AN cho 22.209 cán bộ thuộc đối tượng 3, 4, 5, đặc biệt là mở 42 lớp GDQP cho gần 6.000 chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng ấp dân tộc thiểu số. Riêng Hội thánh Cao Đài – Toà Thánh Tây Ninh đã ban hành thông tri gửi toàn đạo xác định tham gia bồi dưỡng KTQP- AN là nhiệm vụ tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc bảo vệ Tổ quốc của tất cả mọi tín đồ, đồng thời cũng là tiêu chí để cầu phong, cầu thăng các giáo phẩm. Đây là việc làm có tính sáng tạo, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn đạo đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thông qua học tập, các chức sắc, chức việc trong tỉnh đã có sự đồng tâm, hiệp lực với Đảng, Nhà nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đã phát huy trách nhiệm, uy tín của mình trong việc tuyên truyền vận động các tín đồ trong tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mối đoàn kết giữa tôn giáo và đoàn kết toàn dân.

Nét nổi bật khác của Tây Ninh là hoạt động bồi dưỡng KTQP – AN còn được mở rộng cho nhiều đối tượng như: cán bộ, công nhân, người lao động trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đoàn viên; thanh niên; cựu chiến binh, cựu quân nhân… Qua bồi dưỡng KTQP – AN đã góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác GDQP – AN toàn dân được triển khai toàn diện sâu rộng, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt đã thực sự góp phần tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở một tỉnh biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Đi đôi với việc tăng cường GDQP-AN, công tác chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Tây Ninh luôn được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Trong 10 năm qua đã giải quyết việc làm cho hơn 2.877 quân nhân xuất ngũ; giải quyết chế độ cho 8.178 đối tượng chính sách theo Quyết định 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt tỉnh còn xây dựng, sửa chữa được 1.605 nhà tình nghĩa; 9.141 căn nhà tình thương và nhà đại đoàn kết; tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng đều được nhận phụng dưỡng. Kết quả của hoạt động nghĩa tình đó là tất cả các đối tượng chính sách đều đảm bảo có nhà ở và đạt mức sống trung bình trở lên.

Một mặt công tác quan trọng có tính cách thắt chặt tình đoàn kết quân dân là công tác phối hợp hoạt động giữa LLVT trên địa bàn với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội làm công tác dân vận để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tự giác tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh; góp phần giữ vững ổn định chính trị; trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đặc biệt hằng năm, tỉnh tổ cức họp mặt các già làng, trưởng ấp dân tộc, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm… đã tạo được niềm tin, sự gắn bó đối với Đảng, LLVT. Thông qua các tổ đội công tác, các đợt huấn luyện dã ngoại của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an đã kết hợp làm công tác giúp dân, cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, CHT-BCHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Có thể khẳng định rằng, sự nỗ lực trong công tác GDQP – AN toàn dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 10 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng, xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh. Với những thành tích nêu trên trong 10 năm qua đã có 279 tập thể và cá nhân được khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp.

Huy Thường