Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tây Ninh: Nhân giống mở rộng 2 giống mì có khả năng kháng bệnh khảm lá cao 

Cập nhật ngày: 24/06/2021 - 15:14

BTNO - Theo Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tính đến đầu tháng 4.2021, diện tích khoai mì hiện còn trên đồng ruộng khoảng 47.447,1 ha. Trong đó, diện tích nhiễm bệnh khảm lá còn trên đồng là 40.976 ha. Như vậy có thế thấy dịch bệnh khảm lá trên cây mì có xu hướng lan rộng và ngày càng khó kiểm soát hơn, chưa có giải pháp xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây mì.

Để người nông dân có  thể yên tâm canh tác mì, thời gian nông dân trồng mì trong tỉnh đã kiến nghị ngành chức năng thông tin về kết quả, tiến độ việc triển khai thử nghiệm nhân giống khoai mì sạch bệnh để giải quyết nhu cầu cấp bách về giống mì phục vụ cho sản xuất của người dân, nhất là đối với người dân ở vùng chuyên canh cây mì như 2 xã Phước Ninh, Phước Minh (huyện Dương Minh Châu) và một số địa phương khác

Theo UBND tỉnh, từ năm 2018 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) đã và đang phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Di truyền Nông nghiệp, nghiên cứu, thử nghiệm giống khoai mì sạch bệnh có tính kháng hoặc chống chịu tốt với bệnh khảm lá.

Theo đó, đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc trồng thử nghiệm bộ giống khoai mì gồm 38 giống (26 giống nhập nội và 12 giống do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc tuyển chọn).

Anh Bùi Công Ngọc ( ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu), người đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh trồng thí điểm giống mì HN3 đang cho kết quả khả quan về kháng bệnh khảm lá.

Hiện nay bộ giống này đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm để phân tích đánh giá về năng suất, hàm lượng bột và tính kháng sâu bệnh hại, nhất là bệnh khảm lá để chọn ra giống tốt và đề nghị công nhận giống. Khi có kết quả được công nhận giống, Trung tâm Khuyến nông sẽ xây dựng mô hình nhân giống để có giống phục vụ người sản xuất khoai mì trong tỉnh.

Đồng thời, tỉnh đã phối hợp Viện Di truyền Nông nghiệp trồng nghiên cứu khảo sát bộ giống mì như  vụ Đông Xuân 2018 – 2019 trồng khoảng 250 dòng/giống, trong đó có 50 dòng do Ciat nhập vào Việt Nam và nhiều giống sưu tập ở Việt Nam.  Kết quả đã tuyển chọn được 8 dòng kháng có năng suất đạt trên 35 tấn/ha và 9 dòng nhiễm bệnh rất nhẹ (cấp bệnh 2/5 cấp) có năng suất đạt trên 37 tấn/ha để tiếp tục trồng theo dõi vụ 2.

Đến vụ Đông Xuân 2019–2020, thực hiện đánh giá 210 dòng/giống, trong đó có 107 dòng nhập nội trồng bằng cây mô với diện tích 2 ha (xã Tân Hội (huyện Tân Châu) 1 ha; xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên) 1 ha).

Kết quả bước đầu ghi nhận, đã tuyển chọn được một số giống sinh trưởng tốt, không nhiễm hoặc tỷ lệ nhiễm bệnh rất thấp. Cụ thể: có 8 dòng vượt trội so với các giống đối chứng KM140 và KM419, năng suất bình quân trên 45 tấn/ha, hàm lượng tinh bột trên 27%; 1 dòng kháng bệnh hoàn toàn có hàm lượng tinh bột trên 27%; 3 dòng kháng bệnh khá (cấp bệnh 2/5 cấp), hàm lượng tinh bột trên 29%; 8 dòng kháng hoàn toàn với bệnh khảm lá có năng suất bình quân và hàm lượng tinh bột ở mức khá. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về năng suất, hàm lượng tinh bột và tính kháng bệnh ổn định cần được tiếp tục đánh giá trong nhiều vụ tiếp theo.

Nhằm tìm kiếm giống mì có khả năng kháng bệnh khảm lá cao, vụ Hè Thu 2020, ngành Nông nghiệp đã cho trồng thuần 2 giống kháng bệnh (HN3 và HN5) đã được tuyển chọn với diện tích 1,3 ha (xuống giống trong tháng 5/2020 được 0,3 ha tại xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu); 1 ha trong tháng 6/2020 tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu)); kết quả cây sinh trưởng phát triển tốt, giống HN3 chưa nhiễm bệnh; giống HN 5 có biểu hiện bệnh rất nhẹ (cấp 2) với tỷ lệ nhiễm rất thấp < 0,5%.

Ngoài ra, ngày 24.11.2020, Bộ NN& PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn (mì) và đánh giá tính kháng bệnh khảm lá của 02 giống mì (HN3 và HN5) trồng tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu).  

Hy vọng khi triển khai các giống mì mới, người nông dân không phải sử dụng các giống mì hiện tại vốn kém khả năng kháng bệnh khám lả mì. Ảnh minh họa

Kết quả, Bộ NN& PTNT đã đồng ý cho phép Viện Di truyền Nông nghiệp chuẩn bị hồ sơ tự công bố giống, hiện đang chờ kết quả đánh giá năng suất và chữ bột vào cuối vụ mì vừa thu hoạch vào cuối tháng 4.2021.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc trồng thử nghiệm bộ giống khoai mì gồm 38 giống (trong đó có 26 giống nhập nội và 12 giống do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc tuyển chọn).  Đến nay, đã tuyển được 2 giống khoai mì (HN3 và HN5) có khả năng kháng bệnh khảm lá.

Theo kế hoạch đến vụ Hè Thu 2021, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục trồng thử nghiệm 2 giống khoai mì trên với diện tích 7 ha và lập hồ sơ thủ tục để xin công nhận 2 giống này trong năm 2022 để sớm giải quyết nhu cầu về giống mì phục vụ cho sản xuất của người dân.

Tấn Hưng