BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Những nỗ lực “cứu” môi trường

Cập nhật ngày: 17/06/2009 - 05:43

Một nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư thuộc phường 3 Thị xã

Theo ông Trần Văn Chiến – Quyền Giám đốc Sở TN&MT, từ nay đến năm 2010, các địa phương, các ngành chức năng nỗ lực thực hiện các giải pháp sau để bảo vệ môi trường:

Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền, công tác thanh kiểm tra; xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh, sản xuất gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết đình chỉ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không khắc phục hậu quả; chỉ cho phép các cơ sở mới xây dựng hoạt động khi các cơ sở này áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và có công trình xử lý chất thải theo quy định; phấn đấu đến năm 2010, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm đều khắc phục đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Song song đó, việc triển khai xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung ở địa bàn Thị xã, các thị trấn, khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế và các cụm công nghiệp cũng sẽ được chú trọng. Dự kiến, đến năm 2010 có 40% đô thị và 100% khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Khu xử lý rác ở xã Tân Hưng (Tân Châu) sẽ được đầu tư hoàn chỉnh. Đồng thời, triển khai xây dựng khu xử lý rác ở Trảng Bàng.

Việc tổ chức thực hiện quy hoạch quản lý và xử lý chất thải rắn đến năm 2010 cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Từ nay đến năm 2010, các địa phương và ngành chức năng sẽ tăng cường quản lý, thu gom, xử lý tối thiểu 90% rác sinh hoạt và rác công nghiệp; phải thu gom, xử lý 100% chất thải nguy hại công nghiệp và chất thải y tế. Trong quá trình xử lý rác thải, ngành chức năng và các địa phương cần ưu tiên cho việc tái sử dụng và tái chế chất thải nhằm hạn chế tối đa chất thải phải xử lý.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, hy vọng đến năm 2010 chấm dứt hoàn toàn nạn xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; phấn đấu đưa tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 75% hiện nay lên 85% dân cư vùng nông thôn và đạt 100% dân cư vùng đô thị; tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng mới, khoanh nuôi và bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng cây xanh ở các đô thị, khu dân cư; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ từ 35,2% lên trên 40% trong năm 2010.

HOÀNG THI