Tây Ninh: Phấn đấu đến năm 2020, 100% người dân vùng nông thôn tham gia BHYT

Cập nhật ngày: 01/01/2012 - 05:14

(BTNO) – Tính đến nay, trên địa bàn 82 xã nông thôn của tỉnh đều có trạm y tế, 100% xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xét về “xã đạt chuẩn quốc gia về y tế” của tiêu chí 15 – Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tây Ninh đạt nội dung này. Nhưng xét nội dung “Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế”, Tây Ninh vẫn chưa đạt.

Trong những năm qua, Tây Ninh tích cực đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế. Cụ thể, năm 2010, xây mới 18 trạm, sửa chữa 5 trạm; tiến hành xây mới và đưa vào sử dụng 22 trạm trong năm 2011. Tuy nhiên, hoạt động của các trạm y tế xã còn gặp nhiều vấn đề khó khăn như: công tác xử lý rác, nước thải y tế hầu như chưa có, chỉ xử lý bằng cách đốt hoặc chôn; tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị làm việc, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ vẫn còn tồn tại…

Vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu y, bác sĩ ở các trạm y tế xã

Bên cạnh đó, mặc dù ngành Y tế và LĐ-TB&XH tích cực vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, nhưng tỷ lệ người dân ở các xã nông thôn tham gia vẫn còn thấp. Số liệu thống kê năm 2010, chỉ có gần 27% người dân các xã nông thôn tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2011, tỉnh đã cấp hơn 44.700 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo trên địa bàn tỉnh và người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn 20 xã biên giới; hỗ trợ 50% tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo nhưng vẫn chưa đạt được nội dung “Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế” trong tiêu chí 15.

Theo UBND tỉnh, để đạt được tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới, cần tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động các bệnh viện huyện, trung tâm y tế dự phòng; hoàn thành cơ bản việc đầu tư nâng cấp trạm y tế xã, đảm bảo điều kiện để nâng cao năng lực hoạt động khám, chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Khuyến khích thành lập các bệnh viện tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh kỹ thuật cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân nông thôn…Đồng thời, tập trung xây dựng, chuẩn hoá trạm y tế xã, phấn đấu 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn mới vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% và đến năm 2020 đạt 100% người dân vùng nông thôn tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người nghèo, 75% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

P.L