Kinh tế   Kinh tế

Tây Ninh: Phấn đấu đến năm 2025, 100% đô thị đều có hệ thống cung cấp nước sạch 

Cập nhật ngày: 18/10/2020 - 16:00

BTNO - Theo Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh, giai đoạn 2015 đến tháng 9.2020, tỷ lệ nước sản xuất và nước tiêu thụ của Công ty ngày càng tăng. Năm 2015, khối lượng nước cung cấp cho các khu vực đô thị chỉ hơn 6,1 triệu m3, đến năm 2019 khối lượng nước tiêu thụ lên đến 8,2 triệu m3 và 9 tháng đầu năm 2020, khối lượng nước khách hàng tiêu thụ đã hơn 6,3 triệu m3.

Nâng cấp tuyên ống cấp nước trên đường 30.4, thành phố Tây Ninh.

Về số lượng khách hàng sử dụng nước sạch đô thị do công ty cung cấp từ năm 2015 đến tháng 9.2020 tăng hơn 11 ngàn. Năm 2015, công ty cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 22 ngàn khách hàng, tính đến tháng 9.2020 đã có hơn 33 ngàn khách hàng khu vực đô thị sử dụng nước do Công ty cung cấp. Từ đó, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Công ty luôn chú trọng đến việc nâng cấp, kéo mới các tuyến ống cấp nước sinh hoạt, đồng thời chú trọng chất lượng nước cung cấp  cho các khu vực đô thị.

Giai đoạn, 2020-2025, Công ty đặt ra mục tiêu phát triển cấp nước bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng và dịch vụ. Trong đó,  đầu tư cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước tại thành phố Tây Ninh, thị xã  Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Bến Cầu.

Cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước vào các hẻm nhằm cấp nước trực tiếp cho người dân sử dụng, đảm bảo đến năm 2025 có 100% dân số nội thành và 30% dân số ngoại thành của thành phố Tây Ninh được cấp nước sạch theo chương trình Quốc gia tại Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  định hướng phát triển cấp nước đô thị và công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Nguyễn Thế Bảo – Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh, để đat được mục tiêu tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch tại các đô thị đạt 100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định. Công ty chú trọng thực hiện tốt dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ trong ngày, áp lực nước trên toàn mạng đạt quy chuẩn quy định, cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để từng bước hiện đại hóa ngành nước, tiến dần tới trình độ quản lý vận hành như các nước tiên tiến.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, mở rộng vùng phục vụ khu vực thành phố Tây Ninh, 2 thị xã  Hòa Thành và Trảng Bàng cùng các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Bến Cầu để tăng mật độ bao phủ bảo đảm cấp nước an toàn.  Bên cạnh công tác sản xuất nước sạch, công tác đầu tư xử lý môi trường bảo đảm  việc xả thải vào chủ nguồn thải phải đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Ông Nguyễn Thế Bảo cho biết thêm, với sự nỗ lực quyết tâm cùa Công ty cùng sự ủng hộ, hỗ trợ cùa chính quyền địa phương và khách hàng, hy vọng đến năm 2025, Công ty hoàn thành được mục tiêu đưa ra, có 100% các đô thị trong tỉnh đều có hệ thống cung cấp nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn cho khách hàng đô thị và các ngoại ô lân cận.

Thế Nhân