Tây Ninh: Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 3,5%

Cập nhật ngày: 22/11/2011 - 02:34

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Văn Quá phát biểu tại hội nghị

(BTNO)- Ngày 22.11, Sở LĐTB&XH đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

Chương trình nhằm hướng đến mục tiêu tạo dựng môi trường sống lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ bị xâm hại, bị bạo lực; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được tái hoà nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 26.10.2011 phê duyệt chương trình của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015 gồm 5 dự án và đề ra mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 3,5% tổng số trẻ em; 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hoà nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển; 70% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 19,858 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 10,65 tỷ đồng), ưu tiên nguồn lực cho địa phương có nhiều trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Hồng Thắm