Tây Ninh: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KTXH năm 2022 ở mức cao nhất

Cập nhật ngày: 27/07/2022 - 14:40

BTNO - Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KTXH năm 2022 ở mức cao nhất.

Huy Liệu