Tây Ninh phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử

Cập nhật ngày: 09/03/2012 - 02:20

(BTNO)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đề ra: Đến năm 2015 Tây Ninh phấn đấu xây dựng thành tỉnh chính quyền điện tử, trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính qua mạng điện tử, giảm 30% chi phí, 1/3 thời gian mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cải cách thủ tục hành chính bằng hình thức cung cấp thông tin phục vụ người dân qua mạng điện tử.

UBND tỉnh cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 đưa Tây Ninh thành một trong những tỉnh phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với mục tiêu cơ bản là: Ứng dụng CNTT vào trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng; ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới tổ chức, phương thức quản lý, quy trình điều hành, trợ giúp đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, từng bước xây dựng Tỉnh điện tử. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Tây Ninh với sự tham gia của các sở ngành tỉnh, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm vai trò thường trực Ban chỉ đạo. Đến nay, có thể khẳng định rằng, công tác chỉ đạo phát triển CNTT trên địa bàn Tây Ninh đã từng bước đi vào nề nếp và phát huy tác dụng.

Lễ bế giảng một lớp tập huấn về CNTT do Sở TT-TT tổ chức

Trong thời gian qua, các cơ quan Đảng và Chính quyền các cấp các ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm và có nhiều cố gắng trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị mình; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thị xã và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bước đầu các đơn vị đã triển khai được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành như: Hệ thống thư điện tử, đầu tư xây dựng được cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông bao gồm trang bị máy tính, máy chủ, kết nối internet, kết nối mạng LAN, mạng WAN cho các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường. Khối doanh nghiệp trong tỉnh hiện đã nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của CNTT nên đã đầu tư khá quy mô cho xây dựng hạ tầng CNTT, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngân hàng, bưu chính, viễn thông.

Đến cuối năm 2011, số cán bộ công chức biết sử dụng máy tính trong công việc trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ trên 80%, gần 70% đơn vị có cán bộ công chức biết sử dụng CNTT. Theo báo cáo đánh giá về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông Việt Nam năm 2011, tỉnh Tây Ninh đứng vị trí thứ 34/63 tỉnh thành trên địa bàn cả nước, nằm trong nhóm các tỉnh thành ứng dụng và phát triển CNTT ở mức trung bình.

Từ nay đến năm 2015, Tây Ninh phấn đấu nâng vị trí tỉnh nhà nằm trong nhóm các tỉnh thành ứng dụng và phát triển CNTT ở mức khá. Từ định hướng trên, tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng CNTT và các hệ thống ứng dụng trong khối cơ quan Nhà nước cấp sở, ngành, huyện, thị, đảm bảo việc đầu tư, phát triển CNTT đáp ứng được nhu cầu chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của khối sở, ngành, huyện, thị và khối doanh nghiệp và nhất là đảm bảo các chỉ tiêu bình quân của chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Để có thể nâng cao vị trí ứng dụng và phát triển CNTT ở mức trung bình lên khá, Tây Ninh đã ban hành các chính sách có quy chế quy định chặt chẽ trong việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo các quy trình tác nghiệp được thực hiện hiệu quả, đồng thời tạo ra nền nếp làm việc và thói quen sử dụng máy tính trong công việc của cán bộ công chức. Về hạ tầng CNTT cũng đang được đầu tư, trang bị để đáp ứng đủ nhu cầu cho các đơn vị, đẩy mạnh việc việc ứng dụng CNTT trong quá trình công tác. Ngoài ra, công tác đào tạo phổ cập tin học cơ bản cho cán bộ công chức các cấp, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong năm 2011 và những năm tiếp theo từng bước được chú trọng.

Tuy nhiên, để có thể xây dựng tỉnh nhà thành Tỉnh điện tử, trong thời gian tới tỉnh cần sớm ban hành Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh như một số tỉnh thành khác, thông qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan, đơn vị và thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao ở trong và ngoài nước về tham gia phát triển CNTT của  tỉnh.

Linh Đan


Liên kết hữu ích