Tây Ninh: Phát động phong trào “đầu xuân hiến máu cứu người”

Cập nhật ngày: 07/01/2012 - 12:07

(BTNO)- Năm 2012, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào “đầu Xuân hiến máu cứu người”; đồng thời yêu cầu các đơn vị, tổ chức lồng ghép hoạt động hiến máu với các hoạt động chào đón năm mới như treo khẩu hiệu, các buổi gặp mặt chúc tết, ra quân đầu năm mới, các lễ hội đầu năm… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho những người hiến máu tình nguyện.

Đông đảo thanh niên tình nguyện đăng ký hiến máu

Kể từ lần phát động chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” đầu tiên vào năm 2008, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước luôn sôi nổi, thu hút được nhiều người tham gia. Số lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Những giọt máu hồng từ chiến dịch này đã cung ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu bệnh nhân, cứu sống được nhiều người.  

Cùng với cả nước, năm 2008 Tây Ninh đã tổ chức chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” hưởng ứng chiến dịch do Trung ương phát động. Liên tiếp trong nhiều năm, chiến dịch luôn đạt được thành tích tốt, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2011, Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” từ ngày 1.1.2011 đến ngày 28.2.2011. Trong chiến dịch này, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã tuyên truyền cho 7.200 lượt người, tư vấn cho 4.200 người, có 3.500 người đăng ký hiến máu. Ban vận động đã tổ chức tiếp nhận 14 đợt, được 2.148 đơn vị máu (537 lít), bằng 32,4% chỉ tiêu hiến máu cả năm 2011 của Tây Ninh, vượt 17,4% mục tiêu của chiến dịch.

Chỉ tiêu cụ thể của chiến dịch là vận động đạt tối thiểu 20% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của cả năm 2012, dự kiến tiếp nhận được 1.600 đơn vị máu; đảm bảo đủ máu cần thiết dùng trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong những ngày tết.

Võ Cường