Xã hội   An toàn giao thông

Tây Ninh: Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021

Cập nhật ngày: 06/03/2021 - 23:07

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu thi đua là nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phấn đấu kéo giảm từ 5% - 10% cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ và đua xe trái phép.

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ nay đến hết ngày 31.12.2021. Đối tượng thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; các cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

B.Q