Kinh tế   Kinh tế

Tây Ninh: Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Cập nhật ngày: 13/10/2021 - 22:43

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Người tiêu dùng mua hàng tại bách hoá xanh Trường Hoà (thị xã Hòa Thành).

Công văn nêu rõ, phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2021-2025 được phát động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng các cấp, các doanh nghiệp thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền khi tổ chức các hoạt động nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15.3) hằng năm như toạ đàm, diễn đàn, các chương trình, cuộc thi hoặc sự kiện công cộng và các hình thức khác.

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho nhóm người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân, người dân khu vực nông thôn, biên giới…) với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tích cực tham mưu kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích việc mở rộng mạng lưới tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bố trí nguồn lực phù hợp cho tổ chức xã hội các cấp hoạt động theo tình hình thực tế; khuyến khích thành lập các tổ chức hoà giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; tích cực tham mưu giải pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khoẻ, an toàn của người tiêu dùng, nhất là đối với các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu và trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh…; thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng, nhất là các đối tượng yếu thế, nâng cao khả năng tự bảo vệ; từng bước xây dựng và phát triển cơ chế thuận tiện, dễ dàng tiếp cận để hỗ trợ người tiêu dùng. 

Tấn Hưng