Tây Ninh: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Tây Ninh: Phát động Tháng cao điểm  “Vì người nghèo” năm 2022
Tây Ninh: Phát động Tháng cao điểm  “Vì người nghèo” năm 2022
Tây Ninh: Phát động Tháng cao điểm  “Vì người nghèo” năm 2022
Tây Ninh: Phát động Tháng cao điểm  “Vì người nghèo” năm 2022

Bài, ảnh: Tố Tuấn

Thiết kế: Ngọc Trâm