Tây Ninh quyết tâm thực hiện bình đẳng giới

Cập nhật ngày: 11/06/2012 - 05:18

(BTNO) - Năm 2012, Tây Ninh thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới với quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiên của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, giai đoạn 2012 - 2015.

Nữ cán bộ - chiến sĩ Công an Tây Ninh

Theo đó, Tây Ninh sẽ triển khai thực hiện 4 dự án, trong đó Sở LĐ-TB&XH thực hiện và chủ trì phối hợp thực hiện các dự án Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước vì bình đẳng giới và Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới.

Sở Nội vụ chủ trì dự án Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, tham gia đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2020, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch.

Khi thực hiện dự án Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH sẽ thí điểm xây dựng 02 mô hình: ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (mỗi huyện, thị chọn một xã) và hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định trong hương ước, quy ước, nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới (gồm 5 xã: Gia Lộc - Trảng Bàng; Suối Dây - Tân Châu; Thạnh Tây - Tân Biên; Cẩm Giang - Gò Dầu; phường IV – Thị xã).

Theo UBND tỉnh, tổng kinh phí thực hiện chương trình cùng các dự án lên đến 700 triệu đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 430 triệu đồng.

P.L