Tây Ninh: Tập trung đầu tư các dự án công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 01/07/2016 - 05:38

Chương trình này cũng là bước cụ thể hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thu hoạch chuối- Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, Tỉnh ủy sẽ tổ chức 2 đoàn đến tỉnh Lâm Đồng vào trung tuần tháng 7.2016 để học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ Organic, làm cơ sở xem xét, cho chủ trương về kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Tây Ninh cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Theo chương trình hành động, trên lĩnh vực nông nghiệp-kinh tế nông thôn, Tây Ninh tập trung thực hiện một số nội dung của  Nghị quyết: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững; nhất là phát huy tối đa lợi thế của hệ thống thủy lợi Hồ Dầu Tiếng và nguồn đất canh tác của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kỹ thuật cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp; phát triển các loại giống mới, kỹ thuật nuôi trồng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm và đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng giữa hộ gia đình với doanh nghiệp, tổ chức hợp tác xã và tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các chính sách ưu tiên để thu hút mạnh nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ công nghệ cao; rà soát điều chỉnh quy hoạch, định hướng phát triển các loại cây trồng chính của tỉnh cho phù hợp.

Hình thành các vùng chuyên canh rau sạch, vùng lúa chất lượng cao. Tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại. Hỗ trợ áp dụng mô hình VietGAP trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.  

T.M


Liên kết hữu ích