Tây Ninh tăng cường bảo vệ nguồn nước mặt trong mùa khô

Cập nhật ngày: 09/03/2016 - 11:42

Một trường hợp xả nước thải không đạt chất lượng ra môi trường.

Sở TN&MT tỉnh cho biết sẽ tiếp tục siết chặt các khâu kiểm tra, giám sát hoạt động vận hành xử lý nước thải, xả nước thải ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Theo Sở TN&MT, thời gian qua, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các yêu cầu về đầu tư hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước thải đạt cột A theo quy định, thực hiện quan trắc định kỳ theo hồ sơ môi trường được duyệt. Tuy nhiên, chất lượng nước thải xả ra từ một số cơ sở có lúc chưa đạt yêu cầu.

Do đó, Sở TN&MT yêu cầu các cơ sở sản xuất (kể cả trong khu, cụm công nghiệp) có quy mô xả nước thải ra môi trường từ 1.000m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát) phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động hoạt động liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT.

Sở cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất có quy mô nước thải xả ra dưới 1.000m3/ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để giám sát chặt chẽ quá trình xả nước thải.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra thời gian gần đây, Sở TN&MT phát hiện hệ thống xử lý nước thải của một số cơ sở có tình trạng chết vi sinh, lưu lượng nước thải xả ra vượt công suất xử lý của hệ thống nên chất lượng nước thải không đạt tiêu chuẩn quy định. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng thuỷ văn, năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nên thời tiết ở Việt Nam nhiều nắng, nóng bức, lưu lượng dòng chảy các sông, suối xuống thấp, mùa khô kéo dài.

Để bảo vệ nguồn nước sông, suối trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT yêu cầu các cơ sở sản xuất phải thường xuyên giám sát lưu lượng và chất lượng nước thải, bảo đảm chất lượng nước thải xả ra môi trường đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp có sự cố ở hệ thống xử lý nước thải phải báo cáo ngay về cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ khắc phục.

 HOÀNG THI