Kinh tế   Kinh tế

Tây Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công 

Cập nhật ngày: 24/09/2020 - 09:18

Để khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo “Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020".


Giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tại TP. Tây Ninh. Ảnh: Gia Cư

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, kế hoạch tổng vốn đầu tư công năm 2020 được phê duyệt là 3.438 tỷ đồng ( trong đó ngân sách tỉnh là 2.700 tỷ đồng). Đến thời điểm giữa tháng 9/2020 tỷ lệ giải ngân đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tương ứng (70%).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc tại buổi làm việc mới đây với các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn đã yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân, các mốc thời gian của từng giai đoạn trước khi triển khai thực hiện dự án, cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) từng tháng trong năm, bảo đảm tỷ lệ giải ngân bắt buộc đến hết quý III là 75% và cả năm là 100% (kể cả vốn được giao bổ sung).

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Phải xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong những tháng còn lại của năm 2020...

Đối với các dự án có khối lượng hoàn thành, các chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi chủ đầu tư. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng của nhà thầu. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cũng cho biết, trong 3 tháng cuối năm sẽ tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Quy trách nhiệm, vai trò người đứng đầu nếu để chậm trễ, sai sót trong quá trình thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn./.

Nguồn thoibaotaichinhvietnam