Kinh tế   Đời sống đô thị

Tây Ninh tăng tốc phát triển đô thị 

Cập nhật ngày: 13/02/2021 - 08:02

BTN - Tây Ninh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực có tốc độ đô thị hoá cao của cả nước. Giai đoạn 2016-2020, bộ mặt các đô thị trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza. Ảnh: Đ.H.T

Tăng cường chnh trang đô th

Theo UBND thành ph Tây Ninh, trong nhng năm qua, Thành ph đã mi gi, thu hút được nhiu nhà đầu tư vi nhng d án ln, đã và đang xây dng, đưa vào s dng như khu dch v thương mi Thành Thành Công; đại lý ô tô Toyota Lý Thường Kit - chi nhánh Tây Ninh; khu dân cư Phú Thnh; t hp Trung tâm thương mi, khách sn 5 sao và khu nhà ph thương mi shophouse - Vincom Tây Ninh ca Tp đoàn VinGroup; d án Khu du lch núi Bà Đen được Tp đoàn Sun Group và mt s nhà đầu tư chiến lược khác đầu tưgóp phn thúc đẩy kinh tế - xã hi phát trin; cơ cu kinh tế chuyn dch đúng hướng gia tăng t trng thương mi - dch v.

Bên cnh đó, kết cu h tng giao thông, h tng đô th được tp trung đầu tư tng bước hoàn thin, đồng b; các đường chính ni thành, hm ni thành được nha hoá, bê tông hoá đạt hơn 90%; đường giao thông nông thôn được nha hoá, bê tông hoá, cng hoá đạt 97,09%; h thng chiếu sáng công cng đạt 86%; các công viên được chnh trang, nâng cp, đầu tư migóp phn ci thin đáng k b mt, m quan đô th và nhu cu ca đời sng xã hi.

Cùng vi thành ph Tây Ninh, Hoà Thành là mt trong nhng địa phương hình thành đô th sm nht ca tnh, được quy hoch h thng giao thông bài bn, lâu đời. Nhng năm gn đây, h thng giao thông đường b trên toàn đô th đã và đang được tiếp tc đầu tư phát trin, to thành mng lưới kết ni vi tt c các địa bàn trong đô th và liên thông vi các vùng lân cn, đáp ng tt hơn nhu cu phát trin kinh tế - xã hi ca đô th. Nhiu tuyến đường giao thông quan trng ca Thđược nâng cp đã làm thay đổi rõ rt din mo ca địa phương.

Kinh tế phát trin mnh qua tng năm- nht là hot động thương mi, nông nghip, dch vđã đưa Hoà Thành tr thành mt trong nhng địa phương có thu nhp đầu người cao nht ca tnh. Đến nay, người dân khu vc trung tâm đã dn hình thành nếp sng văn minh đô th, chung tay cùng chính quyn xây dng b mt đô th ngày càng khang trang, sch đẹp.

Cùng được công nhn là th xã như Hoà Thành, nhng năm qua, Trng Bàng được xem là đô th phía Đông ca Tây Ninh và là ca ngõ phía Nam ca tnh kết ni vi Thành ph H Chí Minh (trung tâm kinh tế, chính tr, văn hoá xã hi ca khu vc phía Nam) và các tnh, thành Vùng kinh tế trng đim phía Nam.

5 năm qua, th xã Trng Bàng đã có bước chuyn mình mnh m. Trong đó, giá tr sn xut nông - lâm - thu sn tăng bình quân hng năm trên 2,2%. Giá tr sn xut công nghip tăng bình quân hng năm 13,21%. Trên địa bàn th xã hin có 3 khu công nghip và 1 khu chế xut hot động, thu hút 250 d án đầu tư. Trong đó, 202 d án FDI và 48 d án trong nước, vi tng vn đầu tư đăng ký 2.219,66 triu USD và 6.022,91 t đồng, góp phn gii quyết vic làm cho trên 50.000 lao động. Ngoài ra, Th xã còn có 27 d án ngoài các khu công nghip vi ngành ngh dt, may mc, sn xut sn phm t da và t cao su, ni tht bng g

Thi gian gn đây, nhiu công trình giao thông công cng, phúc li, dân sinh thiết yếu được đầu tư như cu An Phước, đường 787B, d án thu gom và x lý nước thi đô th Trng Bàng công sut 10.000m3/ngàyđã góp phn làm thay đổi b mt đô th và thúc đẩy kinh tế - xã hi địa phương phát trin.

Cầu Quan. Ảnh: Nguyễn Minh Thiện

Bên cnh đó, huyn Gò Du được tp trung đầu tư bo đảm đầy đủ các tiêu chí để có th được công nhn đạt tiêu chí đô th loi IV ngay trong năm 2020 và được định hướng phát trin thành th. Ngoài ra, các th trn ca các huyn Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Bến Cu và Châu Thành đều đã được công nhn là đô th loi V.

Định hướng phát triđô th bn vng

̣ mặt đô thị của tỉnh ngày càng thay đổi, kết cu h tng được đầu tư, nâng cp đồng b, to điu kin thun li trong lưu thông và gn kết gia sn xut vi tiêu th sn phm. Cơ cu kinh tế chuyn biến tích cc theo hướng tăng t trng các ngành công nghip - dch v; hot động thương mi - dch v - du lch phát trin mnh vi quy mô ln.

Tuy nhiên, theo S Xây dng, công tác phát trin đô th trên địa bàn tnh trong thi gian qua phát trin chưa xng tm vi tim năng ca địa phương. Vic xây dng và phát trin các đô th trên địa bàn tnh không ch đơn thun xây dng cơ s vt cht, kết cu h tng đô th, phát trin kinh tế, ng phó vi biến đổi khí hu, đạt mc tiêu đô th thông minh và tăng trưởng xanh mà còn phi đi đôi vi vic xây dng đời sng văn hoá, văn minh đô th, an sinh xã hi, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca người dân và s phát trin chung ca đô th mt cách bn vng. Do đó, đòi hi các ngành, các cp phi có quyết tâm chính tr cao, bo đảm thc hin thng li các mc tiêu, phương hướng và nhim v đã đề ra trong giai đon 2021-2025 và nhng năm tiếp theo.

Để đô th Tây Ninh tiếp tc phát trin, theo S Xây dng, các địa phương trong tnh cn nâng cao nhn thc v công tác quy hoch xây dng và phát trin đô th trong toàn h thng chính tr và trong mi tng lp nhân dân. Mun  phát trin đô th bn vng, trước hết phi trin khai thc hin và qun lý tt công tác quy hoch xây dng, đầu tư phát trin có kế hoch, đồng b, không phát trin vi vã và tránh dàn tri; qun lý đô th phi khoa hc, nm rõ quy lut và phi có s phi hp cht ch gia các cp, các ngành.

Tnh tiếp tc kêu gi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đáp ng yêu cu trin khai d án, trong đó có d án vi quy mô ln, hình thành khu đại đô th công nghip mang tm c quc gia nhm kp thi đón dòng đầu tư chuyn dch t các quc gia lân cn, to s đột phá mnh m v phát trin kinh tế - xã hi, phát trin đô th trên địa bàn tnh nhà trong thi gian ti.

Quảng trường tượng đài Anh hùng Liệt sĩ 30.4, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Đông

Định hướng trong thi gian ti, tnh tiếp tc xây dng và phát trin các đô th hin hu: thành ph Tây Ninh là đô th loi II; các th xã Hoà Thành, Trng Bàng đạt tiêu chí đô th loi III; đô th Gò Du lên th, đạt 75% tiêu chí đô th loi III; huyn Bến Cu (th trn Bến Cu và khu đô th mi Mc Bài), huyn Dương Minh Châu (m rng th trn Dương Minh Châu), huyn Tân Biên được định hướng đạt tiêu chí đô th loi IV; các th trn còn li tp trung hoàn thành các tiêu chí đô th loi V. Phn đấu t l đô th hoá ca tnh đến năm 2025 đạt trên 50% đến năm 2030 là 90%

Minh Dương


Liên kết hữu ích