Tây Ninh tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 29/08/2011 - 10:57

(BTNO) - Sáng 29.8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm kiểm điểm việc thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tại đầu cầu Tây Ninh, Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo điều hành.

Theo Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, năm 2011 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định 1956. Sau 6 tháng đầu năm, cả nước đã tổ chức đào tạo nghề cho 267.032 lao động nông thôn (đạt 53% kế hoạch cả năm), bao gồm các nghề về nông nghiệp (48,4% số người học), nghề phi nông nghiệp (51,6%). Tỷ lệ người có việc làm gắn với nghề được đào tạo đạt 70% (ở hơn 50 tỉnh); đạt dưới 70% (khoảng hơn 10 tỉnh).

Xu hướng lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp tăng. Lao động nông thôn đã tận dụng được thời gian nông nhàn đề sản xuất, một bộ phận lao động đã chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp, rất nhiều số hộ dân đã chính thức thoát nghèo. Các mô hình thí điểm đã dần dần rõ nét và nhiều mô hình có thể tổng kết, nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Tại Tây Ninh, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh năm 2011 với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Trước đó, tháng 1.2011, UBND tỉnh cũng đã ban hành Đề án đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn 2011 – 2015, cần phải đào tạo nghề cho khoảng 25.000 lao động nông thôn. Trong đó 8.750 nghề nông nghiệp, 16.250 nghề phi nông nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề chiếm 60% tổng lao động xã hội. Tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hằng năm 20.000 lao động.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, đào tạo nghề cho khoảng 25.000 lao động nông thôn. Trong đó, 8.750 nghề nông nghiệp, 16.250 nghề phi nông nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 70%.Tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hằng năm khoảng 18.000-19.000 lao động.

Tổng kinh phí để thực hiện đề án này khoảng 330 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956 khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2011, việc triển khai Quyết định 1956 đã tạo được chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai Quyết định 1956 của 63 tỉnh/thành phố. Sau đó có đánh giá, xếp hạng và gửi cho Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố tham khảo. Các tỉnh, thành phố cũng cần có hướng dẫn chính thức tới các huyện, xã về việc triển khai thực hiện Quyết định 1956. Tại tất cả các tỉnh, huyện, xã cần bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện Quyết định này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo điều hành phiên họp tại đầu cầu Tây Ninh

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn thông qua các chuyên đề, chuyên mục trên cơ quan thông tin đại chúng; hoàn thành việc lập và tăng cường các điều kiện đảm bảo cho các trung tâm dạy nghề cấp huyện, tăng cường huy động các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tập trung ở địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, các vùng chuyên canh, doanh nghiệp trên địa bàn, huyện điểm, huyện nghèo xuất phát từ nhu cầu thực tế của lao động nông thôn và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương.

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, cần chú trọng hoàn thành có chất lượng việc biên soạn các bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt được yêu cầu nâng cao kiến thức năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế-xã hội theo chức danh, vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ công chức xã đến năm 2015; tổ chức cho giảng viên nguồn của các trường, các trung tâm, học viện đào tạo, bồi dưỡng công chức của các bộ, ngành tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đi đào tạo, nghiên cứu mô hình quản lý của chính quyền nông thôn ở một số nước để mở rộng tư duy, tầm nhìn, vận dụng vào công tác tập huấn đội ngũ giảng viên nòng cốt…

Đ.H.T