Tây Ninh thu trên 100 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

Cập nhật ngày: 04/10/2015 - 05:17

Trong đó, cửa khẩu Mộc Bài thu được 94,894 tỷ đồng, đạt 90,37% kế hoạch, cửa khẩu Xa Mát thu được 18,704 tỷ đồng, đạt 93% so kế hoạch năm.

Phương tiện vận chuyển hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Lượng phương tiện qua lại xuất nhập khẩu hàng hóa, quá cảnh, vận chuyển hành khách tại 2 cửa khẩu kể trên trong 9 tháng ước đạt 141.449 lượt, tăng 16% so cùng kỳ. Trong đó, phương tiện xuất- nhập qua cửa khẩu Mộc Bài là 138.576 lượt, tăng 3,12% so cùng kỳ; cửa khẩu Xa Mát đạt 2.382 lượt, tăng 30,23% so cùng kỳ.

Từ các nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu, từ đầu năm đến nay tỉnh Tây Ninh đã sử dụng và có kế hoạch sử dụng 144,5 tỷ đồng đầu tư cho các dự án kết nối giao thông ra các khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Chàng Riệc, Kà Tum, Cây Me và nâng cấp, sửa chữa Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài.

Lê Đức Hoảnh