Y tế - Sức khỏe   Sức khỏe - Đời sống

Tây Ninh: Thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. 

Cập nhật ngày: 19/02/2021 - 09:03

BTNO - Trong thời gian qua, Tây Ninh đã kiểm soát thành công tốc độ gia tăng nhanh dân số, quy mô dân số ổn định. Dân số trung bình năm 2009 là 1.067.155 người. Năm 2019 là 1.171.683 người (bình quân mỗi năm tăng 10.452 người).

(Ảnh minh họa)

Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 0,98%, (toàn quốc là 1,14%). Tỷ suất sinh thô giảm từ 15,8%o xuống còn 11,64%o. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn duy trì dưới 1%. Tổng tỷ suất sinh 1,53 con/phụ nữ.

Kết quả kiểm soát thành công tốc độ gia tăng nhanh dân số, ổn định được quy mô dân số đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Chất lượng dân số được cải thiện nhiều mặt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 11,3%. Đây là thành công lớn mà Chương trình dân số đã đạt được, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay Tây Ninh đang đối mặt với thực trạng mức sinh trên đà xuống thấp; nằm trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, không được duy trì tốt ở mức 2,1 con/phụ nữ.

Tổng tỷ suất sinh bình quân trong 5 năm (2015-2019) là 1,66 con/phụ nữ. Đặc biệt trong những năm gần đây ở mức rất thấp, năm 2018 còn 1,46 con/phụ nữ, năm 2019 còn 1,53 con/phụ nữ.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tương lai, khi tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm và tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.

Do đó, nhằm từng bước nâng mức sinh lên đạt mức sinh thay thế và duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh, thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Mới đây, UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Tây Ninh với mục tiêu tăng ít nhất 10% tổng tỷ suất sinh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 2,0-2,2 con/phụ nữ. Song song đó, duy trì vững chắc mức sinh thay thế khi kết quả đạt được sớm hơn mục tiêu (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 đến 2,2 con).

Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Tây Ninh được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2020-2025, triển khai các hoạt động của Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh; thí điểm và mở rộng mô hình khuyến khích cặp vợ chồng sinh đủ hai con.

Giai đoạn 2026-2030, đánh giá, điều chỉnh, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động; hoàn thiện chính sách, biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, thí điểm triển khai, mở rộng thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, triển khai thí điểm các mô hình can thiệp thích hợp khuyến khích gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi…

Hồng Thu