BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tiếp tục cổ phần hoá các công ty TNHH MTV có 100% vốn Nhà nước

Cập nhật ngày: 04/06/2012 - 11:10

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tháng 11.2001, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đầu năm 2002, UBND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 16/2002/QĐ-CT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và kế hoạch của Tỉnh uỷ. Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành kế hoạch theo Chương trình hành động đề ra.

Theo Sở Tài chính, từ năm 2002 đến năm 2011, qua nhiều lần điều chỉnh phương án theo những tiêu chí mới do Trung ương ban hành, Tây Ninh đã hoàn thành kế hoạch. Cụ thể đến năm 2011, Tây Ninh đã cổ phần hoá (CPH) xong 19 DNNN và 4 DN bộ phận. Đồng thời, Tây Ninh cũng đã giải thể 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Dầu thực vật Tây Ninh và Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh. Ngoài ra, theo Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 19.12.2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010, đến năm 2011, Tây Ninh cũng đã chuyển hoàn tất 7 DNNN thành Công ty TNHH một thành viên là: Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Mía đường Tây Ninh, Cao su 1.5 Tây Ninh, Cấp thoát nước Tây Ninh, Khai thác công trình thuỷ lợi Tây Ninh, Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh và Cơ khí Tây Ninh.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước TN sẽ CPH dưới 50% vốn Nhà nước

Từ công tác CPH DNNN ở Tây Ninh trong thời gian qua cho thấy, việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới DNNN đúng định hướng, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều sở hữu để thu hút vốn của xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh, tài sản, tiền vốn của Nhà nước được đánh giá hợp lý hơn. Sau khi CPH, nhiều doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, doanh thu, lợi nhuận tăng, từ đó số nộp ngân sách cũng tăng. Ngoài ra, nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, quyền làm chủ của người lao động được phát huy và lợi ích của người lao động được bảo đảm. Có nhiều doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đã tăng vốn điều lệ như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN  tăng từ 180 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Mía đường TN tăng từ 106 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cao su 1.5 TN tăng từ 52,55 tỷ đồng lên 165,5 tỷ đồng… Song song đó, việc giải quyết chế độ cho người lao động theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP và Nghị định 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện tốt.

Từ nay đến năm 2015, Tây Ninh tiếp tục thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo tiêu chí tại Quyết định số 14/12011/QĐ-TTg ngày 4.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tây Ninh  dự kiến sẽ tiếp tục CPH 5 Công ty TNHH MTV có 100% vốn Nhà nước trong đó có 2 công ty Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty TMHH MTV Cao su 1.5 TN và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước TN, có 3 công ty Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ là: Công ty TNHH MTV Mía đường TN, Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới TN và Công ty TNHH MTV Cơ khí TN. Đồng thời, Tây Ninh tiếp tục bán vốn Nhà nước tại Công ty CP Công trình Đô thị TN. Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH MTV Mía đường TN có đất đang tranh chấp hơn 700 ha và Công ty TNHH NTV Cao su 1.5 TN đang xử lý đất cho thuê, mượn là 226,2 ha nên cần phải tiếp tục giữ 100% vốn Nhà nước tại 2 công ty này thêm một thời gian để xử lý các trường hợp tranh chấp, cho thuê mượn đất đai xong sẽ tiến hành CPH. Còn Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước TN là doanh nghiệp công ích, giá bán nước sinh hoạt do địa phương quy định nên không có lãi, khó bán cổ phần nên có thể tiến hành CPH chậm hơn. Riêng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN và Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi TN thì vẫn giữ 100% vốn Nhà nước do 2 doanh nghiệp này đã sắp xếp đúng với Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo dự kiến, trong năm 2012, Tây Ninh sẽ triển khai bán vốn Nhà nước thuộc Công ty CP Công trình đô thị TN. Năm 2013, Tây Ninh tiến hành CPH Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới TN. Năm 2014 tiếp tục CPH Công ty TNHH MTV Cơ khí TN và đến năm 2015 CPH dứt điểm Công ty TNHH TMV Mía đường TN, Công ty TNHH MTV Cao su 1.5 TN và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước TN. Tuy nhiên, thực tế còn tuỳ tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh mà có thể địa phương sẽ xem xét tiếp tục có phương án sắp xếp, CPH cho phù hợp. Đối với các doanh nghiệp sau khi hoàn thành CPH sẽ giao vốn cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo quy định.

Sơn Trần

 


 
Liên kết hữu ích