Tây Ninh: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu thì ở đấy” trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc

 

Tây Ninh: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu thì ở đấy” trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc

Thái An