baotayninh.vn

Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ ngày 1.10 - 10.10.2023:

Tây Ninh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 

Cập nhật ngày: 10/09/2023 - 23:53

BTN - Ngày 7.9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2820/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia từ ngày 1.10.2023 đến ngày 10.10.2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh.

Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Theo đó, tỉnh tập trung lan toả, phổ biến thông điệp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đến các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan đảng, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc các cấp; các doanh nghiệp, các tổ chức hội nghề nghiệp và địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh; tham dự các sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tập trung tích hợp cơ sở dữ liệu của các sở, ngành về Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế xã hội (Trung tâm IOC) phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh;

Tổ chức sơ kết triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hoá hoạt động; tổ chức Ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền cài đặt mã định danh điện tử (VNeID); tổ chức hướng dẫn, tập huấn trực tiếp 631 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh về nộp hồ sơ trực tuyến;

Tổ chức hội thi tìm hiểu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến; tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; tổ chức 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVCLĐ) lãnh đạo và CBCCVCLĐ trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số.

BCXB