Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 47 năm Ngày giải phóng Tây Ninh

Cập nhật ngày: 25/04/2022 - 23:19

BTNO - Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 47 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2022).

Huy Liệu