BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Cập nhật ngày: 22/03/2016 - 05:38

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Tấn Tài- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu  Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

Ban CHQS các cơ quan, tổ chức ký kết thi đua năm 2016.

Năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trương ương tạo điều kiện thuận lợi địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.1.2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Các sở, ngành và địa phương đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong năm 2015 tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận, huấn luyện cho 540 chiến sĩ mới; tổ chức động viên, huấn luyện quân nhân dự bị với quân số tham gia đạt 99,20%; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2015, quân số đạt 100% ở cả 3 cấp.

Các cơ quan thông tấn trên địa bàn phối hợp với lực lượng quân sự, công an xây dựng các chuyên mục, chuyên trang quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước.

Về công tác tuyên truyền, đăng ký và sơ tuyển tuyển sinh quân sự năm 2015 số lượng, chất lượng được nâng lên, với 578 thí sinh đăng ký, qua sơ tuyển xét duyệt có 314 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Lực lượng dân quân-tự vệ, Công an, Biên phòng phối hợp các ngành chức năng nắm chắc diễn biến tình hình; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn cao điểm lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, không để bị động bất ngờ.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống nhân dân. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức đã ký kết thi đua quyết tâm hoàn thắng lợi các nội dung, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2016.

Sơn Tòng