BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Triển khai kế hoạch phát triển TMĐT

Cập nhật ngày: 22/06/2011 - 10:13

Thử nghiệm hệ thống đối thoại trực tuyến tại UBND tỉnh (năm 2010).

(BTNO) – Để phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong giai đoạn 2011 – 2015, dự kiến Tây Ninh chi khoảng 2,255 tỷ đồng, trong đó kinh phí do ngân sách tỉnh cấp 1,69 tỷ đồng, nguồn kinh phi còn lại do Trung tâm phát triển TMĐT (EcomViet – Bộ Công thương) hỗ trợ và các doanh nghiệp đóng góp.

Theo UBND tỉnh, căn cứ vào nhu cầu và thực trạng ứng dụng TMĐT của tỉnh, mục tiêu đến năm 2015, Tây Ninh phấn đấu đạt 100% cán bộ quản lý nhà nước và DN biết lợi ích của TMĐT. 40% DN tiến hành giao dịch TMĐT loại hình DN với người tiêu dùng hoặc DN với DN, trong đó: 100% DN sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin; 45% DN có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của DN; 30 DN tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; 10% DN ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, đến năm 2015, bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT loại hình DN với người tiêu dùng. Trong đó, 50% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 20% cơ sở kinh doanh phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

Và đến 2015, một số dịch vụ công điển hình liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh được cung cấp trực tuyến từ mức độ 2 trở lên.

Quyết định UBND tỉnh vừa được ban hành mới đây nêu rõ, Sở Công thương là đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ bao gồm các hoạt động chủ yếu như triển khai văn bản pháp luật về TMĐT; Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT; Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý Nhà nước về TMĐT trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT; Xây dựng cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch TMĐT…

HY UYÊN