Tây Ninh: Triển khai thực hiện Luật phòng, chống mua bán người

Cập nhật ngày: 19/10/2012 - 04:58

(BTNO)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 62/2012/NĐ-CP về Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng chống mua bán người cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Nghị định số 62/2012/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện, thị xã; Tập huấn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra nắm vững, áp dụng phù hợp các quy định về công tác phòng, chống buôn bán người.

Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan lồng ghép triển khai Nghị định số 62/2012/NĐ-CP với việc triển khai các văn bản pháp luật khác cho cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan để áp dụng biện pháp bảo vệ, đồng thời có cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã đề nghị Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh- Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định này trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân nói chung, nạn nhân, người thân thích của họ nói riêng về các quy định của Nghị định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 62/2012/NĐ-CP rộng rãi trong nhân dân, chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện và cấp xã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả.

UB.MTTQ tỉnh và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong quần chúng nhân dân Luật Phòng, chống mua bán người và các quy định tại Nghị định số 62/2012/NĐ-CP về bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Ở Việt Nam, mua bán người xảy ra ở tất cả các tỉnh, song tập trung chủ yếu trên các tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tây Ninh là một trong những tỉnh biên giới giáp Campuchia. Vừa qua, hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hiệp định Việt Nam - Campuchia về phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán. Đây là hành động có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần làm suy giảm tình hình mua bán người tuyến đường Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới.

YK