BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Vẫn còn 5 xã biên giới chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Cập nhật ngày: 30/10/2009 - 05:58

Hiện nay, tại 20 xã biên giới có 40 điểm dịch vụ Bưu chính – Viễn thông đang hoạt động, trong đó có 5 bưu cục (BC), 17 điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVH), 17 đại lý bưu điện và 1 ki-ốt, bán kính phục vụ bình quân 3,51km/điểm. Mạng vận chuyển bưu chính trên địa bàn các xã biên giới hiện nay do Bưu điện Tây Ninh đầu tư và khai thác, với tần suất 1 chuyến thư/ngày đảm bảo vận chuyển thư từ, báo chí kịp thời gian quy định. Tại các điểm phục vụ, ngành Bưu điện đã mở tất cả các dịch vụ bưu chính truyền thống như: bán tem thư, bưu phẩm, bưu kiện, chuyển tiền, phát hành báo chí và đọc sách báo miễn phí…

Tuy nhiên vẫn còn 2/20 xã chưa có BC và điểm BĐVH xã (xã Long Khánh và Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) và 5/20 xã biên giới chưa được triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích (VTF).

Theo đánh giá của Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT), việc 2 xã biên giới là Long Khánh và Tiên Thuận chưa có BC và điểm BĐVH xã là do chuyển đổi mô hình từ điểm BĐVH xã sang mô hình đại lý bưu điện trên toàn quốc. Mặt khác, nếu các doanh nghiệp bưu chính tiếp tục đầu tư vào mô hình này sẽ chịu một khoản thất thoát về kinh tế mà không thu được lợi nhuận. Đối với 5 xã biên giới chưa được triển khai cung cấp dịch vụ VTCI là do nguồn Quỹ VTF hiện tại chỉ có thể dùng cho việc thực hiện VTCI tại 15 xã biên giới.

Được biết, Sở TT-TT đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ TT-TT xem xét tăng thêm 5 xã biên giới còn lại được hưởng dịch vụ VTCI để nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp có điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu (dịch vụ điện thoại cố định và truy nhập internet) góp phần thực hiện chính sách công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển ở các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Tâm Giang