BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP

Cập nhật ngày: 17/09/2013 - 09:33
Hiện có 3 địa phương trong tỉnh đã xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP.

Vùng rau an toàn ở xã Thanh Phước (Gò Dầu)

(BTNO)- Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được ba mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP ở ba địa phương: xã Long Khánh (Bến Cầu), xã Ninh Thạnh (thị xã Tây Ninh) và xã Thanh Phước (Gò Dầu), với tổng diện tích thực hiện trên 10 ha. Hiện Chi cục BVTV Tây Ninh cùng với nông dân đang xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất cho các mô hình rau an toàn.

Cụ thể, tại xã Long Khánh đã xây dựng được mô hình sản xuất rau an toàn vào năm 2012 với diện tích 4,1ha, 8 hộ dân tham gia. Hiện nay ngành chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ và đang chờ các hộ nông dân trong mô hình xuống giống tập trung để Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chứng nhận.

Ở xã Ninh Thạnh, diện tích thực hiện mô hình rau an toàn là 3 ha, với 10 hộ dân tham gia. Ngành chức năng đã hoàn thành các lớp tập huấn, mô hình cũng đã kết thúc vụ một và chuẩn bị sơ kết. Ngành chức năng cùng nông dân địa phương đang tiến hành xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho mô hình rau an toàn như: nhà sơ chế rau, nơi pha chế thuốc, bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nhà kho…

Tại xã Thanh Phước, diện tích thực hiện mô hình rau an toàn là 3,1 ha với 8 hộ dân tham gia. Ngành chức năng đã hoàn thành các lớp tập huấn cho nông dân. Hiện ngành chức năng cùng chính quyền địa phương và nông dân đang xúc tiến các việc cần thiết để chuẩn bị xây dựng nhà sơ chế rau cho mô hình rau an toàn.

D.H