Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới để phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân

Cập nhật ngày: 04/04/2012 - 07:31

<BTNO>- Ngày 7.1.2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo tỉnh và các sở ngành tỉnh. Tiếp theo, 9/9 huyện thị và 81/82 xã thành lập Ban chỉ đạo. Có 440/440 ấp đã thành lập Ban phát triển ấp. Cuối năm 2011, 440 ấp đã hoàn chỉnh bộ máy quản lý Chương trình. Ban chỉ đạo các cấp đã xây dựng Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác năm 2011.

Khó khăn trước mắt

Theo ông Huỳnh Công Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở NN&PTNT Tây Ninh, sau khi phối hợp tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn trên toàn tỉnh do các sở, ngành, huyện/thị thực hiện theo mẫu điều tra do Sở NN&PTNT cấp thì Tây Ninh có 66/82 xã đạt dưới 5 tiêu chí; 12 xã đạt 5 tiêu chí; 3 xã đạt 6 tiêu chí và chỉ có 1 xã (Long Thành Trung - Hoà Thành) đạt 7 tiêu chí (bộ tiêu chí quốc gia do Chính phủ ban hành có 19 tiêu chí).

Đoạn đường  781 từ cửa Hoà Viện đến cầu K13 vừa mới hoàn thành

Sau khi điều tra, các xã triển khai lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp do việc triển khai ở trên chưa đồng bộ và thiếu đơn vị tư vấn. Đến nay đã có 71/82 xã đang lập nhiệm vụ quy hoạch, 37/82 xã đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, trong đó có 18/25 xã điểm.

Song song với việc lập đề án xây dựng xã nông thôn mới, các xã đã lập quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy vậy, công tác lập đề án xây dựng xã nông thôn mới chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch của Trung ương.

Tỉnh đã huy động nguồn lực tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới, bao gồm: vốn Trung ương phân bổ 12.916 triệu đồng; vốn lồng ghép 1.113,6 triệu đồng. Số tiền trên được tỉnh phân khai xuống các huyện, thị xã và các xã thực hiện Chương trình.

Ngoài ra, theo Kế hoạch 2075 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện đồng loạt công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ban chỉ đạo tỉnh dự kiến bố trí 84,378 triệu đồng và phân khai 656 triệu đồng từ nguồn kinh phí trung ương cho 82 xã để thực hiện công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong công tác tuyên truyền.

Thành quả ban đầu

Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhưng trong một năm triển khai thực hiện, bước đầu Tây Ninh cũng đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo tiền đề tốt để các xã thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2012 .

Nổi bật trong các thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua chính là tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân ở các xã. Ngoài nguồn lực của tỉnh và từ các chương trình lồng ghép, người dân các xã còn tự nguyện đóng góp tiền, công sức, vật liệu... đế xây dựng các công trình. Hiện tỉnh đã trực tiếp đầu tư và hoàn thành một số công trình giao thông trên địa bàn các xã như đường 781 từ cửa Hoà Viện đến cầu K13 với tổng chiều dài 4.685m; nâng cấp 7 cây cầu, trong đó đã làm xong 2 cầu: cầu kênh Tân Hưng và cầu Gió; nâng cấp đường từ Tân Đông đến cửa khẩu Kà Tum với chiều dài 2.244,15m, đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Đã hoàn thiện công trình, chuẩn bị đưa vào khai thác đường 781 - 782 với chiều dài 16.360m. Một số công trình đang thi công như cầu balley qua kênh Đìa Xù với chiều dài 57,44m, công trình đường Gia Tân (Trảng Bàng) với chiều dài 5.057,7m. Ngoài ra, các địa phương đã khởi công, xây dựng 81 đường liên xã, xóm ấp với kinh phí 116.672 triệu đồng.

Song song đó, tỉnh đã hoàn thành cơ bản 2 dự án thuỷ lợi là trạm bơm Long Hưng và Bến Đình ở Bến Cầu. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng, thực hiện bê tông hoá các tuyến kênh cấp 1, 2, 3 đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh. Hiện đã và đang thực hiện các công trình thuỷ lợi khác ở các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng (3 xã cánh Tây), Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành. Tổng kinh phí cho các dự án thuỷ lợi là 260.936 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa các lưới điện hạ thế ở Thạnh Tân (Thị xã), Long Thành Trung (Hoà Thành), Long Khánh (Bến Cầu), Chà Là (Dương Minh Châu), một số trạm thuộc huyện Châu Thành và xây dựng lưới điện phân phối tại xã Long Thành Nam (Hoà Thành), An Bình (Châu Thành), Bến Củi (Dương Minh Châu), Thạnh Đông (Tân Châu). Hiện đang triển khai thực hiện thi công công trình điện tại 2 xã ở Trảng Bàng với số vốn hơn 19 tỷ đồng.

Một đoạn kênh cấp 2 được bê tông hoá theo Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đã góp sức trong việc thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên, đến nay đã thực hiện được 1.074 phòng học, 59 nhà công vụ với kinh phí 355.192 triệu đồng. Bên cạnh đó còn thực hiện Dự án giáo dục tiểu học có hoàn cảnh khó khăn và đưa vào sử dụng được 28 công trình với kinh phí 11.084 triệu đồng (Kinh phí trên bao gồm cả vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và của các chương trình khác).

Tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình dân sinh xã hội khác; trong đó đã đầu tư xây dựng được 2.828 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 60,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh tại các xã vùng sâu, khó khăn thuộc các huyện, thị xã với kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng; đầu tư xây mới 24 trạm y tế xã, nhà VHTT, hội trường, xây 2 chợ xã ở huyện Bến Cầu và Trảng Bàng, tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng...

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh còn thực hiện nhiều chương trình lồng ghép và chương trình khuyến nông bằng nhiều hình thức với số vốn hàng trăm tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho 764 công chức cấp xã với kinh phí hơn 504 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành Công an đã chỉ đạo lực lượng công an các huyện/thị xã có giải pháp thực hiện nội dung tiêu chí 19 để đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Nhìn chung, so với bộ tiêu chí do Chính phủ quy định về xã nông thôn mới thì 82 xã của Tây Ninh đều có xuất phát điểm rất thấp. Để đạt được mục tiêu chương trình về xây dựng nông thôn mới, Tây Ninh phải tập trung mọi nguồn lực và kiên trì phấn đấu để đạt được thắng lợi theo mục tiêu đề ra.

Thạch Minh