Tháng 1.2012: Tây Ninh hiến được 516 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 10/02/2012 - 12:03

(BTNO)- Tháng 1.2012, Tây Ninh đã vận động hiến máu tình nguyện được 516 đơn vị máu (ĐVM), đạt 6,5% chỉ tiêu hiến máu năm 2012.  

Hiến máu nhân đạo

Trong tháng, có 4 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: huyện Dương Minh Châu vận động hiến được 187 ĐVM, đạt 26,60% chỉ tiêu cả năm của huyện; huyện Gò Dầu vận động hiến được 165 ĐVM, đạt 21,74% chỉ tiêu cả năm; Thị xã Tây Ninh vận động hiến được 97 ĐVM, đạt 13,25% chỉ tiêu cả năm và huyện Châu Thành vận động hiến được 67 ĐVM, đạt 8,90% chỉ tiêu cả năm.

Đây là nguồn máu rất quan trọng nhằm tăng lượng dự trữ trong ngân hàng máu, đảm bảo cung ứng một phần không nhỏ cho các ca bệnh tại một số bệnh viện.         

Võ Cường