BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 10, dịch hại trên các loại cây trồng giảm

Cập nhật ngày: 01/11/2011 - 11:28

(BTNO) – Theo Sở NN&PTNT, trong tháng 10 vừa qua, trên các cây loại cây trồng chính, tình hình dịch hại phát sinh giảm so với cùng kỳ (CK) và ở mức nhiễm nhẹ.

Trên cây lúa, một số sâu bệnh có diện tích nhiễm nhiều là rầy nâu – 415ha, bằng 19% so CK; sâu cuốn lá - 618ha, bằng 58,1% so CK; bệnh đạo ôn là – 737ha, bằng 29,3% so CK.

Trên cây đậu phộng, có 07ha nhiễm bệnh đốm lá, tỷ lệ 15-30% tại huyện Tân Biên. Trên cây mía, có 05ha nhiễm bệnh rượu, tỷ lệ 10-20% tại huyện Tân Châu. Trên cây bắp, một số đối tượng phát sinh gây hại cục bộ tại huyện Tân Biên, trong đó sâu ăn lá (15ha, tỷ lệ 3-5%), sâu đục thân (05ha, tỷ lệ 10 -20%.

Phát hiện bệnh vàng rụng lá do nấm Corynespora cassiicola với diện tích bị nhiễm 115ha, tỷ lệ 4- 10% (cao su 6-7 năm tuổi) tại huyện Tân Châu

Trên cây cao su, phát hiện bệnh vàng rụng lá do nấm Corynespora cassiicola với diện tích bị nhiễm 115ha, tỷ lệ 4- 10% (cao su 6-7 năm tuổi) tại huyện Tân Châu; bệnh nứt vỏ do nấm Botrydiploidia với diện tích bị nhiễm 06ha ở cao su 405 tuổu tại huyện Châu Thành (giống cao su DVT RRIV4).

Hiện ngành Bảo vệ thực vật đang thực hiện 04 điểm khảo nghiệm đạm đục trên lúa tại huyện Bến Cầu; 02 điểm khảo nghiệm thuộc bảo vệ thực vật phòng trị bệnh vàng rụng lá do nấm Corynespora cassiicola, bệnh nứt vỏ do nấm Botrydiploidia trên cây cao su.

Đ.H.T