BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 11.2010, tổng diện tích gieo trồng tăng so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 30/11/2010 - 05:56

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, tính đến ngày 13.11, tổng diện tích gieo trồng các cây hằng năm vụ mùa là 77.394 ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ (CK). Trong đó, cao nhất là cây lúa với 56.404 ha, bằng 98,6 so với CK.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đến  ngày 1.10.2010, tổng đàn gia súc 367.075 con, giảm 6,75%, trong đó đàn lợn giảm 10,4%, đàn trâu bò phát triển ổn định; tổng đàn gia cầm 3.453.478 con, tăng 8,11%. Cho đến giờ chưa phát hiện trường hợp bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng nào xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn 4/9 huyện chưa công bố hết dịch.

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, trong tháng 11.2010, tình trạng khai thác lâm sản, thuốc nam, phá rừng trái phép, bẫy động vật hoang dã tăng 22 vụ so CK. Do thực hiện tốt công tác tác giải quyết tình trạng báo, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích nên diện tích trồng rừng gia tăng. Tính đến nay, tổng diện tích trồng rừng là 1.250,1 ha, vượt 25,1% so với kế hoạch, tăng 24% so CK.

Trong tháng, đã xảy ra hiện tượng lốc xoáy trên địa bàn 02 huyện Tân Châu, Châu Thành gây thiệt hại một số tài sản như ngập mất trắng 8,3 ha cá, 4 ha mì, 60 ha mía, 2 ha hoa màu, 200 con ba ba và cá các loại, ước thiệt hại 977 triệu đồng.

Niên vụ 2010 – 2011, khối lượng mía 3 nhà máy thu mua 121.184 tấn, tăng 31,3% so với CK, khối lượng mía đưa vào chế biến 120.756 tấn, tăng 31,1% so với CK. Lượng đường sản xuất 9.759 tấn, tăng 25,7% so CK, tiêu thụ được 7.849 tấn.

Khối lượng củ mì đưa vào chế biến là 149.828 tấn, giảm 49% so với CK, chế biến được 37.457 tấn bột, tăng 51% so với CK. Giá thu mua củ mì tươi dao động 2.600 – 2.700 đồng/kg.

Theo Sở Kế hoạch – đầu tư, năm 2010 giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản (giá 94) ước đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2009.

PHƯƠNG LY