Tháng 2. 2012: Tây Ninh hiến được 725 ĐVM

Cập nhật ngày: 13/03/2012 - 01:30

(BTNO)- Tháng 2.2012, Tây Ninh đã vận động hiến máu tình nguyện được 725 đơn vị máu (ĐVM), nâng số máu đã hiến lên 1.258 ĐVM, đạt 18,23% chỉ tiêu hiến máu năm 2012.  

Hiến máu nhân đạo

Trong tháng, có 4 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: Thị xã Tây Ninh vận động hiến được 217 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 314 ĐVM, đạt 42,9% chỉ tiêu cả năm; huyện Hoà Thành vận động hiến được 267 ĐVM, đạt 35,18% chỉ tiêu cả năm; huyện Tân Châu vận động hiến được 250 ĐVM, trong đó có 212 ĐVM loại 350 ml và 38 ĐVM loại 250 ml, đạt 34,87% chỉ tiêu cả năm; huyện Trảng Bàng vận động hiến được 208 ĐVM, đạt 26,91% chỉ tiêu cả năm.

Võ Cường