Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 3.2011, công bố các môn thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật ngày: 14/12/2010 - 10:49

(BTNO) - Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và dành 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức.

Về cơ bản Quy chế thi tốt nghiệp THPT không có gì thay đổi so với năm 2010. Các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa Lý vẫn thi theo hình thức tự luận. Các môn Vật , Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật) sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn thi chính thức sẽ được thông báo cụ thể vào cuối tháng 3.2011.

Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức.

Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn. Nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì coi như bị phạm quy và sẽ chỉ được chấm điểm phần chung không chấm điểm phần tự chọn.

Trước đó, Bộ GD- ĐT cũng đã công bố cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011.

Đối với các môn thi 1 buổi thì cấu trúc của đề thi giữ nguyên như năm 2010. Đối với các môn thi 2 buổi thì cấu trúc của đề thi có một số các thay đổi như sau:

Môn Toán: Đề thi ngày thứ nhất gồm 4 bài toán. Trong đó có một bài về phân môn Đại số; Một bài về phân môn Giải tích; Một bài về phân môn Hình học và một bài về phân môn Tổ hợp. Mỗi bài là 5 điểm.

Đề thi ngày thứ hai gồm 3 bài toán. Trong đó có 1 bài về phân môn Đại số, 1 bài về phân môn Số học và 1 bài về phân môn Tổ hợp hoặc Hình học. Trong đó 1 bài 6 điểm; 2 bài còn lại, mỗi bài 7 điểm.

Môn Vật Lý: Đề thi của mỗi ngày gồm không quá 5 câu. Nội dung đề thi ngày thứ nhất thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lý nguyên tử. Nội dung đề thi ngày thứ hai thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lý nguyên tử và Phương án thực hành.

Điểm dành cho Phương án thực hành không vượt quá 1/4 tổng điểm của hai ngày thi.

Môn Hoá học: Đề thi mỗi ngày gồm từ 5 đến 7 câu. Nội dung Đề thi của cả hai ngày bao gồm các vấn đề sau:

Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Liên kết hoá học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học.

Nhiệt động học hoá học, động hoá học, điện hoá học.

Nguyên tố hoá học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho; kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.

Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hoá học lập thể, tính chất vật lý, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ.

Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất.

Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng.

Lipit. Amino axit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

- Phân bố điểm cho các vấn đề: Các vấn đề từ 1 đến 6: 24 điểm; Các vấn đề từ 7 đến 11: 16 điểm.

Môn Sinh học:

Đề thi ngày thứ nhất:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi

1

Tế bào học (Phần 1 - Cấu tạo và chức năng)

4

2 - 3

Tự luận

2

Vi sinh học

3

2

Tự luận

3

Sinh học thực vật

6

3 - 4

Tự luận

4

Sinh học người và động vật

7

3 - 5

Tự luận

Đề thi ngày thứ hai:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi

1

Tế bào học (Phần 2 - Sinh học phân tử)

3

2 - 3

Tự luận

2

Di truyền học

7

3 - 5

Tự luận

3

Tiến hoá

4

2 - 3

Tự luận

4

Sinh thái học

6

3 - 4

Tự luận

Môn Tin học: Đề thi mỗi ngày gồm 3 bài toán, cụ thể như sau:

Bài 1 (6 điểm): Bài toán có độ khó trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 2 (7 điểm): Bài toán có độ khó trên trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 3 (7 điểm): Bài toán có độ khó cao cả về giải thuật, cấu trúc dữ liệu lẫn cài đặt.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị quán triệt những nội dung trên và thông báo tới từng học sinh sẽ tham gia dự thi.

PHƯƠNG LY (tổng hợp)