BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 3.2011: Tây Ninh vận động được 482 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 09/04/2011 - 07:33

Tham gia hiến máu tình nguyện.

(BTNO) - Trong tháng 3.2011, Tây Ninh vận động được 482 đơn vị máu (ĐVM), nâng tổng số máu hiến từ đầu năm đến nay lên 2.630 ĐVM, đạt chỉ tiêu 39,67% của cả năm.

Các đơn vị tham gia hiến máu trong tháng 3 gồm: Trường Trung học Y tế Tây Ninh vận động được 105 người hiến 105 ĐVM  loại 350 ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 113 ĐVM, đạt 113% chỉ tiêu cả năm; Thị xã Tây Ninh vận động được 197 người hiến 197 ĐVM loại 350 ml, nâng số máu đã hiến lên 381 ĐVM, đạt 60,48% chỉ tiêu cả năm; Trường Trung cấp nghề Tây Ninh vận động được 23 người hiến 23 ĐVM  loại 350 ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 31 ĐVM , đạt 31% chỉ tiêu cả năm; huyện Tân Biên vận động được 154 người hiến 154 ĐVM loại 350 ml, nâng số máu đã hiến lên 169 ĐVM, đạt 28,5% chỉ tiêu cả năm.

Ngoài ra còn có 3 cá nhân của Liên đoàn Lao động tỉnh (Công đoàn viên chức và Công ty mía đường Tây Ninh) tự nguyện tham gia hiến máu trong tháng 3.2011.

Võ Cường