BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 3.2012: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm

Cập nhật ngày: 31/03/2012 - 05:22

(BTNO)- Theo Sở Công Thương, trong tháng 3.2012 vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) ước thực hiện là 958.847 triệu đồng - giảm 3,8% so tháng trước. Khu vực ngoài quốc doanh giảm 3,03%; khu vực Nhà nước giảm 22,02%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,85%. Mức giảm tác động chủ yếu từ công nghiệp chế biến mía đường do 2 nhà máy có công suất lớn ngưng vụ chế biến. 

Sản xuất giày thể thao các loại tăng 21,89% so với tháng trước

Luỹ kế đến nay ước thực hiện 2.766.571 triệu đồng - so cùng kỳ tăng 9,30%, so kế hoạch năm đạt 23,3%. Phân theo thành phần kinh tế, cả 3 khu vực đều tăng trưởng về giá trị sản xuất so cùng kỳ, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 10,71%; khu vực Nhà nước 3,62%; khu vực ngoài quốc doanh 10,65%. Các sản phẩm chủ yếu tăng so tháng trước gồm: giày thể thao các loại (21,89%); khai thác đá (20%); gạch các loại (9,28%); quần áo các loại (7,19%); tinh bột mì (sắn) (3,09%); xi măng (3,76%).

Trong tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 109,535 triệu USD, so tháng trước tăng 5,09%. Luỹ kế kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 287,223 triệu USD - so cùng kỳ tăng 22,34%, so kế hoạch năm đạt 20,30%. Hoạt động xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28,85%, kinh tế nhà nước giảm 4,4%, kinh tế tư nhân tăng 14,97%, kinh tế cá thể giảm 17,35%. Các mặt hàng chủ yếu tăng so cùng kỳ gồm: tinh bột mì, hạt điều, cao su, hàng dệt, may, giày thể thao các loại, săm lốp xe.

Về kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 57,095 triệu USD, so tháng trước tăng 8,23%. Luỹ kế kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt 152,393 triệu USD; so cùng kỳ giảm 7,76%, so kế hoạch đạt 18,58%. Trong đó hoạt động nhập khẩu hàng hoá ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,80% và chiếm 85,08% so tổng kim ngạch; các khu vực còn lại giảm mạnh so cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng: cao su (46,24%), máy móc thiết bị (4,66%).

TRINH DƯƠNG

 

 


 
Liên kết hữu ích