Tháng 3.2012: Tây Ninh vận động được 840 người hiến máu

Cập nhật ngày: 14/04/2012 - 05:14

(BTNO)- Trong tháng 3.2012, Tây Ninh đã vận động được 840 người của 9 đơn vị tình nguyện hiến máu, nâng tổng số máu đã hiến từ đầu năm đến nay lên 2.591 đơn vị máu (ĐVM), đạt 32,39% chỉ tiêu cả năm.

Cán bộ công chức tham gia hiến máu tình nguyện

Có 2 đơn vị vận động hiến máu vượt chỉ tiêu là Đoàn uỷ khối Doanh nghiệp (184/150 ĐVM, bằng 122,67%) và Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh (183/150 ĐVM, bằng 122%).

3 đơn vị đạt trên 50% gồm: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên (121/150 ĐVM, bằng 80,67%); Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh (64/100 ĐVM, bằng 64%) và Thị xã Tây Ninh 413/732 ĐVM, bằng 56,42%).

Các đơn vị khác vận động người tham gia hiến máu trong tháng là: Liên đoàn Lao động (Công đoàn Viên chức và Công ty đường Nước Trong) vận động được 109 người hiến máu, đạt 31,14% chỉ tiêu; Trường Trung cấp nghề Tây Ninh vận động được 27 người hiến máu, đạt 27% chỉ tiêu; huyện Bến Cầu vận động được 144 người tình nguyện hiến máu, đạt 21,40% chỉ tiêu và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật vận động được 9 người hiến máu, đạt 9% chỉ tiêu.

VÕ CƯỜNG