BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 3.2012, thu ngân sách địa phương đạt 420 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 03/04/2012 - 09:32

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong tháng 3 vừa qua, ước tổng thu ngân sách địa phương trong tháng 420 tỷ đồng. Luỹ kế, đến nay tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.133,085 tỷ đồng – đạt 25,72% dự toán, tăng 9,79% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối quý I/2012 là 21.881 tỷ đồng – tăng 2,9% so với đầu năm.

Trong đó, thu nội địa được 823,172 tỷ đồng – đạt 25,72% dự toán, tăng 29,78% so với cùng kỳ; Thu thuế xuất nhập khẩu 82 tỷ đồng – đạt 27,33% dự toán, tăng 29,78% so với cùng kỳ; Các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 227,913 tỷ đồng – đạt 22,79% dự toán, giảm 11,46% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách ước thực hiện hơn 284 tỷ đồng. Luỹ kế tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 893,27 tỷ đồng – đạt 18,48% dự toán, tăng 26,49% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối quý I/2012 là 21.881 tỷ đồng – tăng 2,9% so với đầu năm. Trong đó vốn huy động 17.636,8 tỷ đồng – chiếm 80,6% tổng nguồn vốn, tăng 0,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước thực hiện 15.625 tỷ đồng – tăng 3,4% so đầu năm. Nợ xấu chiếm 1,14% tổng dư nợ.

UBND tỉnh cho biết thêm, luỹ kế vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 3 tháng đầu năm ước thực hiện 2.290,5 tỷ đồng – bằng 24,6% GDP, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

HY UYÊN